Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası 1. Bu beyan KaravanPaketi.com’un gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. KaravanPaketi.com, siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde fayd alanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; KaravanPaketi.com ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak ü zere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. KaravanPaketi.com ve ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş addolunur. 2. KaravanPaketi.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi KaravanPaketi.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. 3. KaravanPaketi.com için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır. 4. Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir. 5. KaravanPaketi.com, kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin al ınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. 6. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, KaravanPaketi.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 7 KaravanPaketi.com’un 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır. 8. KaravanPaketi.com, sağladığı hizmet içerisinden ve mobil uygulamalarından başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. KaravanPaketi.com, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. KaravanPaketi.com, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygul ama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. EK-2 9. Kullanıcılar, site üzerinden bağlantı sağlanan üçüncü kişi ve kurumlara ait sitelerde bulunan hesaplarının gizlilik ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasından KaravanPaketi.com sorumlu tutulamaz. 10. Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan KaravanPaketi.com sorumlu değildir. 11. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adre s, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. KaravanPaketi.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şe kilde açıklamayacaktır. KaravanPaketi.com, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
Karavan Paketi’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
Karavan Paketi, kullanıcıların Karavan Paketi ve Karavan Paketi’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
Karavan Paketi tarafından site ya da uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de Karavan Paketi ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, Karavan Paketi kullanıcı bilgileri ve kişisel verileri, özel hedefleme yoluyla kişiye özel reklam amacıyla Karavan Paketi’un birlikte çalıştığı sosyal medya ağı ile paylaşabilmektedir.
Karavan Paketi, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Karavan Paketi ve Karavan Paketi’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarında yayınlamak ve kullanıcıyı bilgilendirmek şartıyla değiştirebilir. Karavan Paketi’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri sitede veya uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
Karavan Paketi, kişisel veriler ve kurumsal bilgilerin yasalara uygun şekilde korunması amacıyla gerek kendi bünyesinde gerekse birlikte çalıştığı iş ortakları nezdinde yeterli ölçüde gerekli tüm idari, hukuki ve teknik tedbirleri almaktadır.
Tescilli haklar – Karavan Paketi tarafından üretilen ve paylaşılan tüm içeriklerin fikri mülkiyeti Karavan Paketi'ne aittir. Karavan Paketi marka adı, logoları, alan adları ve diğer marka özellikleri yazılı izin almadan kullanılamaz. Karavan Paketi tarafından yazılı izin verilmediği sürece siteye ait kaynak kodları, web sitesi, toplanan veriler kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, veri madenciliğine tabi tutulamaz, tersine mühendislik yapılamaz.
Karavan Paketi tarafından üçüncü kaynaklardan gönderilen verilerin ve içeriklerin tüm fikri mülkiyeti orijinal fikir sahibine aittir. Bu içeriklerin değiştirilmesi, çoğaltılması, satılması hakları içerik sahibine aittir.
Bireysel kullanıcılar, kendilerine ait kişisel verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki sair haklarını diledikleri zaman kullanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, kişisel verilere ilişkin bireyler kullanıcılar:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse hangi bilgilerinin işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
İşleme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içi ve dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Verilerinin düzeltilmesini isteme,
Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
Verilerin düzeltme, silme ve yok edilmesi işlemi konusunda verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimde bulunulmasını isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda, tazminat talep etme haklarına sahiptir.
İşbu sözleşme Çaykara Caddesi No:34/1 Yakutiye/ ERZURUM adresinde bulunan Eminoğlu Özel Sağlık Medikal Eticaret Ltd Şti.; www.KaravanPaketi.com adresi üzerinden işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri alan, unvanını ve iletişim bilgilerini girerek elektronik ödeme yapan gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilmiştir.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na ilişkin her türlü talep, soru ve başvurularınızı lütfen contact@KaravanPaketi.com adresine gönderiniz.